Follow Erkan Arkuttan Güncel Yazılar on WordPress.com

Yoksa Marmaray Hz. Mehdi için mi yapıldı, hadislerde nasıl bildiriliyor?

c_6816

Marmaray ahir zamanın önemli olaylarından biridir ve hadislerde bildirilmiştir.


Asrın projesi, Türkiye’nin tam 153 yıllık rüyası Marmaray büyük bir törenle, tekbirlerle ve dualarla açıldı, her yerde bayraklar vardı. Sultan Abdülmecid’in hayali 2013 yılında gerçek oldu ve denizden kupkuru bir yol açıldı. Marmaray dünyanın en derin batırma tüneli özelliğine sahip, yani denizden iyice uzaklaşarak en derinde kupkuru bir yol açılmış oldu. Bu kuşkusuz tarihi bir olaydır. Peygamberimizin ahir zamanı hadislerde adeta görmüş gibi anlattığından sürekli bahsediyorum. Peki Marmaray Hz. Mehdi için mi yapıldı, onun geçmesi için mi denizde kuru bir yol açıldı? Bakın hadiste peygamberimiz ne söylüyor:

Konstantiniyye’nin manevi fethi sırasında (mehdiyetin yoğun faaliyet gösterdiği dönemde, iman hakikatlerinin ve Kuran Mucizelerinin anlatıldığı, İslamiyetin yayıldığı materyalizmin çöktüğü dönemde) Allah Hz. Mehdi’ye böyle bir imkân hazırlıyor. Peygamberimiz hadiste dikilen bayraklardan bahsediyor. Buradan bir bayram günü olduğunu anlıyoruz. Peygamberimizin yolun başında ve sonunda bayrakların olacağını söylüyor. Hakikaten her yer bayraklarla donatılmıştı.

Peygamberimiz bu açılan yol sayesinde doğrudan şehre girileceğini söylüyor.Burada yol açılacak diyor, yani burada yeni açılacak bir yoldan bahsediyor peygamberimiz. Herhangi bir viraj olmadan, dimdik şehre giriliyor. Hadiste de “dik ve doğrudan” diye özellikle bildiriliyor. Ayrıca hadiste halkın bu yoldan geçeceği bildiriliyor. Hadiste yolun tekbirle, Allah anılarak açılacağından bahsediyor. Bu da aynısıyla gerçekleşmiştir.

Hadiste “su yoldan uzaklaşacak” diye bildiriyor peygamberimiz. Denizle açılan yol arasında çok mesafe olacağı özellikle vurgulanıyor. Peygamberimiz kuru bir yol olacağından bahsediyor. O dönemde (yolun açıldığı dönemde) cami açılışlarının da olacağı bildiriliyor. Hakikaten de Marmaray’ın çıkışında iki cami var, ayrıca İstanbul’un en büyük camisi de bildiğiniz gibi Çamlıca’da yapılıyor.

Peygamberimiz ayrıca hadiste “aynı dönemde Şam’da, Suriye’de katliam olur, çocuklar öldürülür”diyor. Şimdi bütün bunlar tam olarak büyük bir mucizedir. Bunu anlamazdan geliyorlar.

“Kaim Mehdi zuhur ettiğinde Konstantiniyye İstanbul’a talebelerini gönderir” diyor peygamberimiz. Hz. Mehdi’nin mucizelerini Allah’ın bu kadar açık göstermesi çok şaşırtıcıdır. Marmaray ile ilgili hadisler “Ahir Zaman Mehdi’sinin Alametleri” kitabında, “Beklenen Mehdi’nin Alametleri” kitabında, Berzenci’nin “Kıyamet Alametleri” kitabında bildiriliyor. Peygamberimizin hadisleri büyük bir mucize olarak arka arkaya gerçekleşiyor. Bazı kişiler hadislere hurafe gözüyle bakıyorlar ama gerçekleşince de hayrete düşüyorlar. Bazıları da çok iyi bildikleri halde bu hadisleri anlamazdan geliyorlar.

Gaybet-i Numani: Ahmed bin Havza’dan Nahavandi’den Abdullah bin Hammad Ansari’den Muhammed bin Cafer’den İmam Sadık (a.s.)’ın şöyle dediğini rivayet ettiler:

“Kaim (a.s) zuhur ettiğinde, … Konstantiniyye’ye (İstanbul’a) talebelerini gönderir. Körfeze vardıklarında ayaklarıyla bir şey yazarlar ve suyun üzerinde yürürler. Konstantiniyye halkı şöyle der: Onlar (Hz. Mehdi (as) ve talebeleri) suyun üzerinde yürüyen sahabelerdir… O anda şehrin (İstanbul’un) kapılarını onlar için açarlar. 

“Konstantiniyye’nin fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek. Deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hz. Mehdi karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki: Ey insanlar, ibret alınız. Deniz Beni İsrail’ e nasıl yol verdiyse bize de öyle yol verdi. Ondan sonra hepsi tekrar tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbir ile şehrin 12 burcu da düşecektir.”(El-Kavl-ül Muhtasar fi Alametil Mehdiyyül Muntazır, syf. 57)

Mehdi sabah namazına abdest almak için denizin yanında sancağı dikecek, su ondan uzaklaşacak. Ve açılan yoldan geçip insanlara şöyle haykıracak: “Ey insanlar haydi sizde geçiniz. Cenab’ı Hak İsrail oğullarına olduğu gibi size de denizi ikiye ayırdı.” Onlar da geçecekler. Tekbirler getirecekler bu defa sarsıntı biraz daha şiddetli olacak. Üçüncü tekbir getirişlerinde on iki burç yerle bir olacak. Oradan doğru şehre girecekler… (Kıyamet Alametleri, s. 181)

Beldeler onun emrine girer. Allahu Teala onun elinde Konstantiniyye’nin fethini müyesser kılar. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 56)

Hz. Mehdi döneminde Suriye’de çocukların katledileceği ile ilgili hadis:

“Hz. Hüseyin (RA)a: Mehdi’nin zuhuru esnasında onu tanıtıcı alametler var mıdır? Diye sordum. O da: Evet, vardır dedi ve şunları saydı: Abbasoğullarının helakı, Süfyani’nin ortaya çıkışı, Beyda denilen yerde bir ordunun helak edilmesi.

Hz. Ali (RA)dan rivayete göre; Süfyani, Halid b. Yezid b. Ebu Süfyan’ın neslinden bir adamdır. İri cüsselidir. Yüzünde çiçek hastalığı izi vardır. Gözünde beyaz bir leke vardır. Şam tarafından çıkacaktır. Kendisine tabi olanların çoğu Ben-i Kelb kabilesinden olacaktır. Çocukları ve hatta kadınların karınlarındaki bebekleri bile öldürür. 

Kaynak: hzmehdigelisalametleri.blogspot.com/

Tüm yazılarım:erkanarkuttanguncelyazilar.wordpress.com/

Video sayfam: mynet.com/erkanarkut/videolari/liste

Reklamlar

21. yüzyılda evrim ve bilimi bağdaştırmak mümkün mü, seyredin

darwinin sonu

Oldukça iyi biliyorum ki, spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır.


21. yüzyılda mikrobiyoloji alanında yaşanan gelişmelere baktığımızda aklımıza gelen “bilimsel veriler ışığında evrim teorisine inanmak artık mümkün mü?” sorusu akla geliyor. Darwin teorisini 1859 yılında yayınlamış olduğu Türlerin Kökeni isimli kitabında açıkladı. Bildiğiniz gibi Darwin’e göre tüm canlılık ortak bir atadan gelmekteydi ve canlı türleri küçük değişimlerle birbirinden evrimleşmişlerdi. Örneğin beslenebilmek için ön kollarını kullanan dinazorlar zamanla kanatlanıp uçmuşlar, ya da suda balık avlayan ayılar zaman içinde tonlarca ağırlığında balinaya dönüşmüşlerdi! Oysa bu hem akla ve mantığa hem de bilime aykırı bir iddiaydı.

Darwin’in döneminde yaşayan insanlar bilim DNA’yı ve hücreyi keşfetmediği için ve yaratılışı ispat eden milyonlarca fosil bulunmadığı için bu teoriyi hemen benimsediler. Fakat günümüzde bilim çok ilerledi ama asıl mikrobiyoloji alanında yaşanan gelişmeler ve yaratılışı ispat eden milyonlarca fosilin bulunması evrim teroisinin sonunu getirdi.

Şimdi sizin için video sayfama eklediğim videoyu seyretmenizi rica ediyorum. Bu videoyu seyrettiğinizde evrim teorisinin bilimsel verilerle nasıl çürütüldüğünü sizde göreceksiniz.

Bu linkten izleyebilirsiniz:

http://video.mynet.com/erkanarkut/Evrim-bilim-degildir/1133788


Radyasyon Japonları nasıl etkileyecek?

 japan-tokyo-skyscrapers-bridge-night-hd-wallpaper

Japonlar şimdi de radyasyon tehlikesiyle boğuşuyor.


• Radyasyon “sievert” birimi kullanılarak ölçülüyor ve bu insan dokularınca emilen miktarı belirliyor.

• 1000 millisievert, 1 sievert ediyor.

• Büyük bir megapol şehirde havadaki normal kabul edilen radyasyon düzeyi 0, 1 mikrosievert ve biraz üstüdür.

• Bir diş röntgeni çekilirken alınan radyasyon 10 mikrosievert.

• Uçuş rotasına göre, 40 bin feet yükseklikteki bir uçuş saatte 3 ila 9 mikrosievert radyasyona yol açıyor.

• Genel olarak bir insan bir yılda hava ve topraktan 1 ila 10 millisievert radyasyon alıyor.

• Tüm vücudun bilgisayarlı tomografisi 20-30 millisievert, tek bir organın tomografisi ise 10 millisievertten az radyasyon veriyor.

ABD Çevre Koruma Kurumu’na göre millisievert birimiyle, farklı radyasyon seviyeleri ve bunların insan sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri ise şöyle:

• 50-100 millisievert radyasyona maruz kalmak, kanın kimyasını değiştiriyor.

• 500 millisievert: saatler içinde bulantıya yol açıyor.

• 700 millisievert: kusma.

• 750 millisievert: 2-3 haftada saç dökülmesi.

• 900 millisievert: ishal.

• 1000 millisievert: kanama.

• 4000 millisievert: tedavi uygulanmazsa, 2 ay içinde muhtemel ölüm.

• 10.000 millisievert: bağırsaklarda tahribat, iç kanama ve 1-2 haftada ölüm.

• 20.000 millisievert: merkez sinir sisteminde tahribat ve dakikalar içinde bilinç kaybı. Saatler ve günler içinde ölüm.

X ışınları, ultraviyole ışınlar, görülebilen ışınlar, kızıl ötesi ışınlar, mikro dalgalar, radyo dalgaları ve manyetik alanlar, elektromanyetik spektrumun parçalarıdır. Elektromanyetik parçaları, frekans ve dalga boyları ile tanımlanır. Ultraviyole ve X ışınları çok yüksek frekanslarda olduğundan, elektromanyetik parçalar kimyasal bağları kırabilecek enerjiye sahiptir. Bu bağların kırılması iyonlaşma diye tanımlanır.

İyonlaşabilen elektromanyetik radyasyonları, hücrenin genetik materyali olan DNA’yı parçalayabilecek kadar enerji taşımaktadır. DNA’nın zarar görmesi ise hücreleri öldürmektedir. Bunun sonucunda doku zarar görür. DNA’da çok az bir zedelenme, kansere yol açabilecek kalıcı değişikliklere sebep olur. Dolayısıyla ölümcüldür.

Radyasyonun zararları genellikle zamanla ortaya çıkan bir etki olup, ani etki atom bombalarının yol açtığı ölümler ve yüksek radyasyondaki yanmalar şeklinde kendini göstermektedir. Nükleer santraldeki patlama ve radyasyonun sızması ani ölüme de yol açmakla beraber asıl etkisi orta ve uzun vadede çıkar. İnsanlarda genetik tahribata neden olup, nesilden nesile aktarılmaktadır.

Geçmişte yapılan nükleer silah denemelerinden ve Çernobil örneğindeki patlmadan dolayı, radyoaktif maddelerle yüklenmiş toz bulutları, atmosferin yüksek tabakalarına ve stratosfere yerleşerek, radyoaktif yağışlar halinde yavaş yavaş yeryüzüne inmekte ve çevrenin, özellikle yüzeysel suların kirlenmesine sebep olmaktadır. Çevre sorunları sınır tanımaksızın artmakta ve çeşitli kirleticiler kilometrelerce uzaklara taşınarak etki gösterebilmektedir.

Şu anda Japonya’daki Fukuşima santralinde en son ölçülen radyasyonun 1000 millisieverte ulaştığı bildiriliyor…Bildiğiniz gibi Japonlar Şintoizm dinine inanıyorlar, Allah’a tapmak yerine tabiatı ilah olarak görüyorlar, güneşe tapıyorlar. Bu yüzden de bayraklarında güneş vardır. Nakledildiğine göre Japonya ‘da 8.000.000 ilah vardır. Dağ, ırmak, ateş, gök gürlemesi, fırtına, yağmur, vb. ilahlar dışında her meslek sahibinin de ayrı bir ilahı vardır. Bütün bunlar Japon halkının hak dinden, Allah’a tapmaktan ne kadar uzaklaştıklarını gösteriyor. Depremtsunami, ardından gelen nükleer felaket Japonların düşünmeleri ve akletmeleri ve gerçek ilah olan Allah’a yönelmeleri için ve tüm dünyanın ibret alması için gerçekleşiyor.

Eğer o ülkeler halkı inansalardı ve korkup-sakınsalardı, gerçekten üzerlerine hem gökten, hem yerden (sayısız) bolluklar (bereketler) açardık; ancak onlar yalanladılar, Biz de onları kazanageldikleri nedeniyle yakalayıverdik. 

O ülkeler halkı, geceleri uyurken, onlara zorlu azabımızın gelmeyeceğinden güvende miydiler? 

Ya da o ülkeler halkı, kuşluk vakti eğlenceye dalmışken, onlara zorlu-azabımızın gelmeyeceğinden güvende miydiler? (Araf Suresi, 96-98)


Japonya’yı vuran tsunami ekonomisini nasıl felakete sürükleyecek…

sunset_tokyo_wallpaper

Bir ülkenin başına deprem, tsunami ve nükleer felaket geliyorsa düşünmeleri gerekmez mi?


Japonya’yı vuran deprem ve beraberinde getirdiği tsunami, sadece binlerce evi ve kara parçasını yutmadı, yuttuğu şey dünyanın süper güçlerinden biri ve 3. büyük ekonomi

Depremden önceki Japonya verilerine bakarsak 2010 verilerine göre;

Gayrisafi Milli Hasıla: 5.390 Trilyon Dolar, Büyüme Hızı: 3.8%, İş Gücü Dağılımı: Tarım 4%, Sanayi 26%, Hizmet Sektörü 70%, İşsizlik Oranı: 5%, Enflasyon Oranı: 0% (hatta eksi, deflasyon durumu), Nüfus: 125 milyon

Japon ekonomisi sonra ABD ve Çin’den sonra dünyanın 3. Büyük ekonomisiydi. IMF verilerine göre 32 bin dolar kişi başına düşen gelirle 2009 yılında 23.sırada yerini alıyordu. 60 trilyon dolarlık dünya üretim hacmine 4 trilyon doları aşan bir katkı yapıyordu…

Japon ekonomisinin büyüklüğünü ve gücünü anlamak için şu örnek son derece çarpıcı: Uluslararası Otomobil Üreticileri Birliği rakamlarına göre 2009’da dünyada yaklaşık 53 milyon otomobil üretilmiş. Japonya Binek ve Ticari olmak üzere bu toplam içinde 13 milyon araç üretmiş. Dünya otomobil üretim oranının %24.5’ini karşılıyor ki inanılmaz büyük bir oran.

Dünyanın en büyük Japon firmalarıysa: Toyota (Otomobil), Nippon (Telekom), Muziho (Bankacılık), Mitsubishi (Otomobil+Diğer), Honda (Otomobil+Diğer), Nissan (Otomobil), Tokyo Elektrik. Bu firmalar aynı zamanda dünyanın en büyük 100 şirketi listesinde de yerini alıyor. Ve tabi bunun dışında Brisgestone, Hitachi, Sony, Canon, Toshiba, Nikkon gibi birçok dev şirket de sayılabilir…

Şu anda depremin maliyeti hesaplanmış değil ama çok büyük ihtimal tüm hesapların çok üstünde çıkacak, çünkü Japonya’yı sadece depremin ve tsunaminin yıkımı değil, şu anda adım adım ilerleyen ve insanların Japonya’yı terk etmesiyle şiddetlenen Nükleer Yıkım korkunç derecede etkiliyor…

Şimdiye kadar tahmin edilen zarar 1 Trilyon dolara yakın (!) ki bu rakam Gayrisafi Milli Hasılanın neredeyse 1/5’i…

Tokyo merkezli Mizuho Araştırma Enstitüsünden Yasuo Yamamoto, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Japonya’nın kuzeyi özellikle otomobil ve yarı iletken fabrikalarının bölgesi olduğuna dikkat çekerek bunlara etkisinin kesinlikle olacağını kaydetti. BNET’ten Jill Schlesinger ise depremin en doğrudan etkilerinin, Honda, Toyota ve Sony gibi ürünlerini dünyaya ihraç eden firmalara olacağı görüşünde. Eğer bu firmaların üretim merkezleri ve ihracat limanları kısa süreli durursa, maliyet hızla büyüyecek…

Japon ekonomisinin erimesi dünyayı da etkiler, çünkü:

Japonya dünyanın üçüncü büyük petrol ithal eden ülkesi. Ve Japonya’daki tüm rafineriler depremle birlikte durdu. Petrol talebindeki bu ani düşüş, petrolun varil fiyatını bir haftadır ilk kez hızla 100 doların altına düşürdü. Deprem bölgesi pirinç üretim bölgesi ancak tsunami ve en önemlisi radyasyon etkisiyle bu senenin değil, daha çok senenin hasılatı yenemeyecek, ekim yapılamayacak. Japon otomotiv sektörü darbe aldığından çelik piyasası da etkilenir ve merkezlerin kaymasına neden olur…

Şu anda herkesin sorduğu soru şu, süper güçte olan Japonya tıpkı Hiroşima atom bombası sonrası gibi kendini toparlar mı?

Bunun cevabı zor görünüyor, çünkü son birkaç yılda Japonya zaten durağan bir hal almıştı ve büyüme hızı çok düştü, kaldı ki eğer mesele sadece deprem ve tsunami olsa birkaç sene içinde yaralarını sarmaya başlardı ancak Nükleer Erime’nin kontrol altına alınamaması ve bölgenin tahliyesi, Japonya’yı çok daha uzun süreli gerçek anlamda zor döneme sürükleyecektir…

Şöyle ki, uzmanların tespitlerine göre, ölümcül derecede radyasyonun olduğu bölgelerde en az 50 sene yaşanmaması gerekir, ki her şeyden önemlisi burada hala tehlike saçmaya devam edecek olan nükleer atıkların çevreden izole edilmesi gerekecek.. yapılabilir mi bilinmez, Çernobil’de bunca sene geçmesine rağmen bu yapılabilmiş değil mesela…

Japonya örneğinde görüyoruz ki, en sağlam binalar, şehirler, sistemler kurup kendimizi en şiddetli depremlerden korusak da, her zaman hesaplayamadığımız, öngöremediğimizi ve gücümüzün yetmediği olaylar, felaketler başımıza gelebilir, Allah’tan başka da hiçbir güç bu felaketleri durduramaz…

Japonya’daki nükleer felaketin sebebi aslında insanın açgözlülüğü, çünkü şimdi anlaşılıyor ki Uluslararası atom enerjisi kurumu dahil birçok yetkili kurumun uyarısına rağmen, Fukuşima Santralinde hatalı olan ve eskimiş olan teknoloji kullanılmış.

Yani kıssadan hisse, devran dönüyor ve günü gelince hepimiz insanlık olarak yaptıklarımızın hesabını veriyor olacağız, gözlerimiz, bilinçlerimiz doğru olanı, yanlış olanı görmek üzere açılmış olacak, bir banttan izler gibi tüm insanlık kaderini izliyor olacağız. Şu anda da birçok örnekte gördüğümüz gibi, göreceğimiz şey de aslında kendi güçsüzlüğümüzdür, kibirin boşluğudur, teknolojinin Allah’ın gücü karşısında çaresizce yenilişine tüm dünyanın şahit olmasıdır.

İşaretler arttıkça ve işaretlerin şiddeti de artıkça tüm dünya bir adım daha kıyamete doğru yaklaşıyor, hadislerde bu durum şöyle bildiriliyor:

Hz. Mehdi çıkmadan önce, milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. 1

“Herkesin az kazançtan yakınması… Paraları için zenginlerin saygı görmesi…” 2

“Piyasanın durgun olması, kazançların azalması…” 3

Kıyametten önce on alamet görmeden O, kopmayacaktır. Onuncusu, insanları denize atacak olan kasırga…4

1 El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39

2 Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 146

3 Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 148

4 Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 288

 


Çanakkale şehitlerinin cepheden yazdıkları mektuplara bakın!

 canakkale_detsani1

Çanakkale’de savaşan askerler hep birlikte Allah’ın huzurunda eğiliyor.


Çanakkale şehitlerinin cepheden yazdıklarımektuplar onların maneviyatının, Allah’a olan bağlılıklarının apaçık bir göstergesi değil mi? Bu yüzden Atatürk, Çanakkale Zaferi`nde çarpışan Türk askerlerinin iman ruhunu şöyle tarif etmedi mi:

“Çanakkale İslâm’la korundu” diyen Atatürk şöyle devam ediyor: “Öleni görüyor. Üç dakikaya kadar öleceğini biliyor. En ufak bir fütur (yılgınlık) bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur’ân, cennete girmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek yürüyor. Bu Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren şaşılacak ve övülecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi`ni kazandıran bu yüksek ruhtur.” (Atatürk`ün S ve c. 2, s. 93)

Çanakkale zaferi askerlerimizin derin imanıyla, Allah aşkıyla kazanıldı, işte cepheden gönderilen mektuplar:

Üsteğmen Zahid’in Vasiyeti- mektubu karısına yazmış

“Bu günlerde her zamankinden daha önemli muharebelere gireceğiz. Bilirsin, her muharebeye giren ölmez. Fakat eğer ben ölürsem sakın gam yeme… Beni ve seni yaratan Allah bizi nasıl dünyada birbirimize nasib etti ise, benden şehitlik rütbesini esirgemediği taktirde, elbette, ruhlarımızı da birbirine kavuşturur. Vatan yolunda şehit olursam bana ne mutlu. Ancak, sana bir vasiyetim var :

Birincisi benim için kat’iyyen ağlama…

İkincisi, eşyamın listesi ilişikte. Bunları sat, ele geçecek paradan “mihr-i muaccel” ve “mihr-i müeccel” ini al, üst tarafı ile bana bir mevlüt okut. Eğer bunlar sana borcumu ödemezse hakkını helal et ve ilk gece aramızda geçen sözü unutma…”

Hasan Etem’in Validesine Son Mektubu:

Mektubu yazan, ihtiyat zabit ( yedek subay ) namzedi Hasan Etem, İstanbul Hukuk Fakültesi son sınıfına devam ederken aynı zamanda Beyazıt Nümune Mektebi’nde öğretmendi. Düşmanın Çanakkale’ye dayandığını işittiğinde gözünü kırpmadan binlerce akranı gibi cepheye koştu. Gönüllü yazıldı. Bu onun son mektubuydu. Bu mektubu yazdıktan iki gün sonra Maydos (Eceabad)’da şehit oldu…

Ey Allah’ım, bu ovada onun sesi ne kadar güzeldi. Bülbül bile sustu, ekinler bile hareketten kesildi, dere bile sesini çıkarmıyordu. Ezan bitti. O dereden ben de bir abdest aldım. Cemaat ile namazı kıldık… O güzel yeşil çayırların üzerine diz çöktüm. Bütün dünyanın dağdağa ve debdebelerini unuttum. Ellerimi kaldırdım, gözümü yukarı diktim, azımı açtım ve dedim:

– Ey Türklerin Ulu Allah’ı. Ey şu öten kuşun, şu gezen ve meleyen koyunun, şu secde eden yeşil ekin ve otların şu heybetli dağların Halıkı. Sen bütün bunları Türklere verdin. Yine Türklerde bırak. Çünkü böyle güzel yerler, Sen’i takdis eden ve Sen’i ulu tanıyan Türklere mahsustur.

Ey benim Rabbim !

Şu kahraman askerlerin bütün dilekleri; ism-i Celalini İngilizlere ve Fransızlara tanıtmaktır. Sen bu şerefli dileği ihsan eyle ve huzurunda titreyerek, böyle güzel ve sakin bir yerde sana dua eden biz askerlerin süngülerini keskin, düşmanlarını zaten kahrettin ya, bütün bütün mahveyle. “Diyerek dua ettim ve kalktım. Artık benim kadar mes’ut , benim kadar mesrür bir kimse tasavvur edilemezdi.

Oğlun
Hasan Etem

Mustafa Kemal ( Cepheden son Mektup ) mektupta askerlerini anlatıyor

Mustafa Kemal , 2 Temmuz 1915 yılında Arıburnu’ndan Madam Corinne’ye yazdığı mektupta şöyle der :

Aziz Madam,

Karargahımın katiplerinden Hulki Efendi’nin İstanbul’a seyahatinden faydalanarak size bu mektubu yazıyorum. Birkaç gün evvel içinde latife sözleri bulacağınız bir kartpostal yollamıştım. Burada hayat, o kadar sakin değil. Gece gündüz her gün çeşitli toplardan atılan şarapneller ve diğer mermiler başlarımızın üstünde patlamaktan hali kalmıyor. Kurşunlar vızıldıyor ve bomba gürültüleri toplarınkine karışıyor. Gerçekten bir cehennem hayatı yaşıyoruz. Çok şükür, askerlerim pek cesur ve düşmandan daha mukavemetlidirler. Bundan başka hususi inançları, çok defa ölüme sevk eden emirlerimi yerine getirmelerini çok kolaylaştırıyor. Filhakika onlara göre iki semavi netice mümkün, Ya gazi veya şehit olmak. Bu sonuncusu nedir bilir misiniz? Dos doğru cennete gitmek. Orada Allah’ın en güzel kadınları, hurileri onları karşılayacak ve ebediyen onların arzusuna tabi olacaklar. Yüce saadet.

Nitekim Rableri onlara (dualarını kabul ederek) cevab verdi: “Şüphesiz Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden bir işte bulunanın işini boşa çıkarmam. Sizin kiminiz kiminizdendir. İşte, hicret edenlerin, yurtlarından sürülüp-çıkarılanların ve yolumda işkence görenlerin, çarpışıp öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örteceğim ve onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. (Bu, ) Allah Katından bir karşılık (sevap)tır. (O) Allah, karşılığın (sevabın) en güzeli O’nun Katındadır.” (Al-i İmran Suresi, 195)

Allah yolunda öldürülenleri sakın ‘ölüler’ saymayın. Hayır, onlar, Rableri Katında diridirler, rızıklanmaktadırlar. Allah’ın’ın Kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdelemeyi isterler ki onlara hiçbir korku yoktur, mahzun da olacak değillerdir. Onlar, Allah’tan bir nimeti, bir fazlı (bolluğu) ve gerçekten Allah’ın mü’minlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler. (Al-i İmran Suresi, 169-171)


Japonya’daki büyük felaket Tsunami Kuran’da nasıl bildiriliyor?

kuran-i-kerim

Japonya deprem, tsunami, nükleer krizin arkasından yaşam mücadelesi veriyor.


Kuran büyük felaketleri insanlara haber veriyor, hatta Ebced hesabı ile büyük olayların ne zaman gerçekleşeceği hesaplanabiliyor. Kuran’daki birçok ayetin ebced değerlerine baktığınızda ahir zamanı, yani kıyametten önceki dönemi işaret ettiğine, Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın gelişinin, kıyametten önce büyük bir altınçağ döneminin yaşanacağının anlatıldığına şahit oluyoruz. Nasr Suresinin 2 ve 3. Ayetinde insanların dalga dalga dine girecekleri bildiriliyor, bu ayetin ebced değerine baktığımızda 2016 yılına denk geldiğini görüyoruz.

Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 2-3)

Kuran’da ebced değerleri ile ilgili daha detaylı bir yazı yazıp bu konuyu öğrendiğim kadarıyla sizlere aktaracağım. Kuran’da Kefh Suresi’de tam olarak ahir zamana bakıyor. Kefh Suresinin 86. Ayetinde şöyle bildiriliyor:

Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı ve onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldu, yanında bir kavim gördü. Dedik ki: “Ey Zu’l-Karneyn, (istiyorsan onları) ya azaba uğratırsın veya içlerinde güzelliği (geçerli ilke) edinirsin.” (Kehf Suresi, 86)

Bildiğiniz gibi Japonya’nın bayrağı güneştir. Ayette “onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldu” diye bildiriliyor. Biliyorsunuz tsunami oluştuğunda denizin rengi tamamen çamur rengine dönüşüyor. Tamamen kapkara, simsiyah bir denizin içinde Japon bayrağının battığına Kuran işaret ediyor. Ayette yine “bir kavim buldu” diye bildiriliyor. Bu da diğer insanlardan farklı bir kavim olan Japonlara işaret ediyor. Yaşanan bu olay dünya tarihinin en büyük felaketlerindendir. Depremlerin ve tsunamilerin artmasının kıyamet alameti olduğu hadislerde bildiriliyor. Ahir zamanda olduğumuz için dünyada yaşayan herkes böyle birçok tarihi olaylarla karşılaşacak, bütün bunlar hadislerde bildirildiği için insanlar tek tek bu hadislerin gerçekleştiğine şahit olacaklar.

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… depremler çoğalacak… (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

Aşağıdaki hadiste bildirilen doğuda yer batması Endonezya’daki Tsunami’ye, batıda yer batması da Amerika’da yaşanan Katrina felaketine işaret etmektedir:

“On alamet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır: doğuda bir yer batması, BATIDA BİR YER BATMASI, Arap Yarımadası’nda bir yer batması, duman, Deccal, İsa b. Meryem, Dabbetü’l-Arz, Ye’cuc ve Me’cuc, Güneş’in battığı yerden doğması ve Aden toprağının sonundan (Yemen’den) bir ateş çıkarak insanları haşrolacakları yere sürmesi. ” (Müslim, Fiten, 39, 40, 128, 129; Ebû Dâvûd Melâhim, 12; Tirmizi, Fiten, 21; İbn Mâce, Fiten, 25, 28).


Ortadoğu’nun Hiroşima’sı Halepçe’yi unutmak mümkün mü?

Ortadoğu’nun Hiroşima’sı Halepçe’yi unutmak mümkün mü?

Halepce katliamı unutulmamalı.


Dün Halepçe katliamının üzerinden 23 yılın geçtiği bir gündü… 1988 yılında SaddamHüseyin İran Irak savaşı esnasında Irak’ın kuzeyinde Kürtlere karşı “El-Enfal Harekâtı” ismiyle anılan müthiş bir soykırım gerçekleştirdi.

16 Mart 1988 günü zehirli gaz bombalarını taşıyan sekiz MiG-23 uçağı Halepçe kasabasının üzerine zehirli gaz bombası yağdırdı. Halepçe sakinleri, İran askerleri ve Peşmergelerle birlikte 5.000’den fazla insan anında öldü, 7.000’den fazla insan da yaralandı. Bombalar tarihin en büyük katliamlardan birini gerçekleştirme yolunda kentin kalbini parçalarken, her tarafa her yaştan çoluk, çocuk, bebek, ihtiyar, genç, kadın, özürlü vs demeden insan cesetleriyle dolmuştur.. Kentin sokaklarında gezen zehirli gazlar, bu masum insanları birer birer yok etmiştir. Ancak Irak Savaşı’ndan sonra bölgeye giren yabancılar tarafından bu rakamın çok daha da büyük olduğu tespit edilmiştir.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen Halepçe katliamı’nın izleri hala yok olmamıştır. Zehir yüklü bulutlar hala bir karabasan veya kabus gibi şehrin üstünde kol gezmektedir.İşin en acı tarafı ise, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen ‘Halepçe Katliamı”nın, dünya kamuoyunda hala gereken yankıyı bulamamasıdır.

Bu kadar masum insanı hunharca öldüren Saddam kuşkusuz cezasını bulmuştur ama şimdi soruyorum size, Müslümanlar birlik olsa bu katliamlar yaşanır mıydı? Bu kadar masum kadın ve çocuk gaz bombalarıyla öldürülebilir miydi? Müslümanların bir lideri olsa, Saddam ve diğerleri böyle hain planlar kurabilirler miydi? Nato kuruluyor, Akdeniz Birliği kuruluyor da neden Müslümanlar tek bir birlik altında birleşemiyor? Hala neden Şii, Sunni, Alevi, Caferi ayrımı yapılıyor? Bugün Ortadoğu’da yaşanan olaylar, başından sokak ortasında vurulan insanlar, Kadafi’nin vicdansızlığı değişen hiçbir şeyin olmadığını açıkça göstermektedir. Müslümanlar birleşmediği sürece bu katliamlar artarak devam edecektir.

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: ‘Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden yolla’ diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz? (Nisa Suresi, 75)