Follow Erkan Arkuttan Güncel Yazılar on WordPress.com

Davutoğlu: “Amacımız Türkiye liderliğinde bu coğrafyayı bütünleştirmek”

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu

Davutoğlu son derece başarılı bir politikacı.


Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ”Gelecek gecikti Ortadoğu’da… Aslında Ortadoğu’da bugün yaşananların 20 yıl önce yaşanması lazımdı, amacımız Türkiye liderliğinde bu coğrafyayı bütünleştirmek” diye konuştu.

Gelecek dönemin teknolojideki değişim, dünyada ekonomik, siyasal, sosyal alandaki karşıtlı etkileşime paralel olarak çok daha büyük değişimlere gebe olduğunu belirten Davutoğlu,”Bu değişimin liderleri eğer değişimin doğasını doğru okurlarsa, bu doğayı doğru yorumlayıp bu değişimi doğru bir eksende şekillendirmeye çalışırlarsa dünyada yeni bir düzenin işaretleri ortaya çıkar ve yeni bir küresel düzene doğru gideriz.”

Tunus’ta başlayan gelişmelerin Bahreyn’den Yemen’e, Libya’dan Irak’a kadar büyük bir dalga oluşturmuşsa bunun arkasında bölgede teknolojik imkanlarla birlikte gelişen ortak kader bilincinin yattığını görmek gerektiğini belirten Davutoğlu, Ortadoğu’nun kendi tarihini bulmaya çalıştığını, kendi geleceğinde tarihin akışını şekillendirmeye çalıştığını söyledi.

Davutoğlu, ”Türkiye bu değişim dalgasının sürükleyici lider ülkesi olmak durumunda. Böyle bir hedefle hareket ediyor. Yoksa bütün bu etrafta, değişim dalgasını olumsuz sonuçlarından en fazla etkilenecek ülkelerinden biridir. Eğer aktif bir öncülükle değişim liderliği yürütemezsek biz bu coğrafyada bu gelişmelerden en olumsuz etkilenen ülke oluruz” dedi.

Ahmet Davutoğlu, ”Şu anda yaşanan şey bir nevi bir tsunami, bir siyasal deprem… Yapılması gereken aynen bir deprem döneminde yapılması gereken gibi. İlk yapılması gereken bu siyasal depremi mümkün olan en az kayıpla atlatmak. Sonra, bu siyasal deprem eğer bir siyasal deprem niteliği taşıyorsa ve normal olması gereken bir fay kırığı ise bunun doğru tanımının yapılıp hasarların giderilmesi ve binaların tamir edilmesi, yeni bir şehrin doğması lazım. Bölgede yeni bir düzenin ortaya çıkması lazım.

”BÖLGE İLE BÜTÜNLEŞECEĞİZ”-

”Bölge ile bütünleşeceğiz. Zihninde bir düzen resmi olmayanlar değişime öncülük yapamazlar. Kaostan medet ummanların, çatışmalardan güç çıkarabileceklerini düşünenlerin o değişimi pozitif anlamda yönetme şansları yok. Bizim zihnimizde bir resim var. Ortadoğu’da, Balkanlar’da sınırların kalkmasını istiyoruz, anlamsızlaşmasını istiyoruz. Tarihte olduğu gibi bu halkların bir arada yaşamasını istiyoruz.

Bir risk unsuru görenleri ise maalesef onların tarihin gerisinde kaldığını her fırsatta vurgulayacağız. Türkiye’yi kendi coğrafyasına hapsetmek isteyenler ya da Türkiye’nin etrafına duvar örmek isteyenlere karşı bizim vizyonumuz; Türkiye’nin liderliğinde, ‘liderliği derken herhangi bir empoze anlamında demiyorum’ Türkiye’nin zihnindeki resimle bütün bu coğrafyayı bütünleştirmek…”

Davutoğlu yaptığı bu açıklamalarla Türkiye liderliğinde bütün Ortadoğu’yu içine alacak büyük bir İslam Birliği’nden çok açık bir şekilde bahsediyor. İşte Türkiye’nin yeni vizyonu bu. Bu vizyon aynı zamanda acı içinde yaşam mücadelesi veren tüm Müslümanların kurtuluşu olacak gibi gözüküyor. Ortadoğu’da hangi ülkeye baksanız Türkiye’yi lider olarak görüyor. Bu birlik sevgi ve hoşgörü üzerine kurulacak bir birlik olacak. Davutoğlu’nun söylediği gibi bir dayatma olmayacak. Müslüman’da, Hıristiyan’da, Musevi’de huzur içinde yaşayacak. Bu güven ortamı ancak Türkiye liderliğinde kurulacak çok büyük bir İslam birliği sayesinde oluşacak gibi gözüküyor.

Reklamlar