Follow Erkan Arkuttan Güncel Yazılar on WordPress.com

Hep Adını Duyduğumuz Bakteriler Nedir?

Hep Adını Duyduğumuz Bakteriler Nedir?

Bakteriler biyolojik olarak bizim hücrelerimizden üstündürler


Bakteriler çıplak gözle görülemeyen tekhücreden oluşan canlılardır.

Hücre çok küçük bir orgnanizmadır. İnsan bedeninde 100 trilyon hücre bulunur. Yani hücrenin ne kadar küçük olduğunu tahmin edebilirsiniz. Fakat tek hücrelilerin boyutları az ya da çok değişkenlik gösterebilir. Bakteriler genel olarak bir milimetrenin binde biri kadardır.

Bakterilerin yapıları bizim hücrelerimizden biraz farklıdır. Bizim DNA’mız hücre çekirdeğinin içinde iken, onların DNA’sı hücrenin içinde serbest durur. Hücrenin boyutları 2-3 mikron olmasın rağmen içerisinde bulunan DNA sarmalının uzunluğu 1400 mikrondur. DNA’da muhteşem bir paketlenme sistemi var. Bizim hücrelerimiz tek zardan oluşur. Onların ise çift zarları vardır. Ve en önemlisi insan hücresinden çok daha fazla kompleks bir yapıya sahiptirler. Yani bir canlının bakteriden evrimleşmesi teknik olarak evrim karşıtı bir düşüncedir. Madem ki bakteri gelişecek, çok daha kompleks bir yapı iken neden daha az kompleksi bir yapıya dönüşsün ki? Bu benim zamanında bir süre zihnimi meşgul etmiş olan bir konu.

Bakteriler bazen çoğalmak için bölünürken koşullar zorlu olursa, bölünen kardeş bakteri diğer bakterinin yaşamını sürdürebilmesi için kendini feda eder ve ona kılıf oluşturur. Bu yüzden 700 milyon yıllık kaya bloklarında eskiden beri süregelen bakterilere rastlanabilmiştir.

Bakterilerin bize bir çok yararı bulunur

Bakteriler aynı zamanda fotosentez yaparak bize yardımcı olurlar. Atmostferdeki oksijenin büyük bölümünü bakteriler üretir. Diğer yandan başka tür bakteriler azot üreterek bitkilerin beslenmesini sağlarlar.

Fermantasyon yapan bakteriler bize peynir, yoğurt, sirke, turşu gibi yiyecekleri hazırlarlar.

Bazı bakteriler suda erimiş olan demiri ayrıştırıp havaya karıştırır ve biz havayı soludukça vücudumuza gerekli olan demir moleküllerini alırız.

Aynı zamanda petrol üretirler.

Denizlerin ve göllerin dibini temizler, kış uykusundan uyanmış canlılara hazır besin sağlarlar.

Altın madenlerinde altın üretimine yardımcı olurlar.

Canlılarda sindirime yardımcı olurlar.

Gece avlanan balıklar için ışık üretirler.

Mide kanserine sebep olan nitrozaminleri etkisiz hale getirirler.

Fakat kimi bakteriler de zararlıdır. Hastalıklara sebep olurlar.

Bazıları zehirlenmeye, vebaya, iltihaplara sebep olabilirler.

Buradaki önemli nokta çok fazla görevleri olmaları ve insan hücresinden çok çok daha fazla kompleksi bir yapıya sahip olmalarıdır.

Biyolojik olarak bizim hücrelerimizden çok daha üstündürler.

Sonuç olarak bakteriden türediğimizi anlatan bazı yazılar ve konuşmalarla karşılaşınca bir durup düşünmek gerekiyor.

Devrimiz dogmacılık devri değil, bilim devri.